Chesterfield Investment - Ontvang tot 10% rente op uw spaargeld (TIP)

Rente Calculator

Chesterfield Investment, vanaf € 25.000,-

Rente Calculator van Chesterfield Investment


De Rente Calculator van Chesterfield Investment.


Met onze rente calculator krijgt u inzicht in de te verwachte rente ontvangsten per maand en de totale rente opbrengst over de gehele periode.
Er wordt gerekend met een minimale rentevergoeding en beperkte looptijd* in jaren.

*In deze rente calculator wordt gerekend met de minimale rentevergoeding. De rente is daardoor bij de aanvraag van uw persoonlijke rentevoorstel (Stap 4) positiever. Ook is iedere looptijd in jaren (1–10) mogelijk.


Wat biedt Chesterfield Investment?


  • Duidelijk product
  • Uitgebreide investeringsmogelijkheden
  • Zekerheid door persoonlijk pandrecht
  • Vaste rente, vaste looptijd
  • Maandelijkse rente betaling
  • Einde looptijd = investering retour
  • Maatwerk mogelijk

Afhankelijk van de hoogte van uw investering krijgt u voor één of meerdere containers de inhoud en bijbehorende klantorders in onderpand. Deze orders zijn de vaste zekerheid en borg voor uw investering. Een voorbeeld:

  • Bij een investering van € 25.000 krijgt de investeerder, één container met inhoud en bijbehorende klantorders in onderpand.
  • Door de aanbetaling bij plaatsing van de order is deze gegarandeerd van afname.
  • De verkoopwaarde van een container is minimaal € 50.000,- (dus 2x de inkoopwaarde).

* Investeerder
Een investeerder is een persoon of rechtsvorm die in bezit is van getekende overeenkomsten en de daarbij behorende verpandingaktes. Gedurende de gehele looptijd van de investering is de investeerder, pandhouder voor het totale bedrag van de investering.

Aan de uitkomsten van deze rente calculator kunt u geen rechten ontlenen. Doe altijd eerst een aanvraag van de definitieve berekening.